آبشار طامه نطنز

آبشار طامه نطنز E53 51 N27 33

کوهستان کرکس دنیایی از خاطره و تاریخ در دامنه هایش دارد. این کوه پهنه ای است به وسعت ۳۴۰۰ کیلومتر مربع که در دامنه هایش شهرها و آبادی های زیادی قرار گرفته اند. روستاهای بیدهند، اوره و فریزهند در شمال، و روستاهای سور، کشه، طار و باغستان در جنوب این کوه زیبا واقع اند. پروفسور گیرشمن باستان شناس نامدار فرانسوی که تحقیقات وسیعی در منطقه کاشان انجام داده است، کرکس را برگرفته از واژه “کاسی” ها می داند، آنان اولین گروه مهاجر بودند که در سرزمین ایران و اطراف این کوهستان مستقر شدند. روستای زیبای طامه یکی از این روستاهاست که در دوازده کیلومتری جنوب نطنز واقع است. در قسمت غربی این روستا، دو دره زیبا دیده می شود که یکی از آنها در امتداد باغ های روستا قرار داشته و به پاپول معروف است. در انتهای این دره آبشار زیبا و دیدنی منطقه به نام آبشار طامه نمایان است. در دره دیگر نیز که به پاکدار معروف است، به دلیل وجود آب فراوان، آبشارهای زیبایی در مسیر قله قله کرکس بوجود آمده است. در مسیرهای جنوبی قله کرکس(از مبدا روستای کشه) و همچنین مسیر شمالی(از مبدا روستای اوره و امامزاده سلطان) نیز آبشارهای فصلی ولی زیبایی به چشم می خورند

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

TrackBack URI | RSS feed for comments on this post


Leave a reply