آبشارلوه

آبشارلوه در ۲۰ کیلومتری گالیکش ودر ۵ کیلومتری جاده اصلی گلستان – مشهد ودرکنار روستایی به همین نام ودر جنگلی انبوه با درختان پهن برگ واقع شده است خود روستای لوه حدود ۶۰۰ نفر جمعیت دارد

همجواری آبشار با پارک جنگلی گلستان ، ارزش ویژه ای به آن بخشیده است. گالیکش آبشارهای متعددی دارد که دراین میان آبشار لوه با ۷۵ متر ارتفاع ازآبشارهای دیدنی وکم نظیراستان گلستان به شمارمی رود

مجموعه آبشارهای لوه از چندین آبشار کوچک و بزرگ بصورت پلکانی تشکیل گردیده که هر کدام از آنها حوضچه هایی را تشکیل داده اند. اطراف آبشار از درختان پهن برگ زیبایی پوشیده شده است و در فصول گرم از هوای لطیف برخوردار است . منابع آبی آبشار از چشمه سارهای ارتفاعات جنوبی تامین می گردد.

طبیعت سرسبز با باغات پرتقال و مرکبات و کیوی و زمینهای کشاورزی در کنار جاده اصلی و عبوری روستا که چشم اندازی بسیار زیبا دارد همچنین فضای سبز با درختان قدیمی یکصد ساله.

  ارتفاع یکی از آبشارها تا ۱۵ متر  و بلندی آبشار دیگر به ۷۰ متر می رسد. هم جواری این آبشار با پارک ملی گلستان که در مسیر استان گلستان به خراسان قرار گرفته است ، ارزش جهانگردی ویژه ای به آن بخشیده است.خاطر نشان می سازد ، که مجوعه آبشار با محیط های پیرامونی آن می تواند برای استفاده علمی ، تحقیقاتی ، آموزشی و تفرجی قرار گیرد.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

TrackBack URI | RSS feed for comments on this post


Leave a reply